Our men in Tahiti (I), 2016. Simon Zabell

Etiquetas: